Image

Upisi 2024. / 2025.

Upisi za novu pedagošku godinu 2024. / 2025.

OBAVIJEST O POČETKU UPISA KROZ SUSTAV E-GRAĐANI 2024./2025.

Objavljeni su rezultati upisa za 2024/2025. godinu koje možete preuzeti na poveznici.
SKUPNO RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ, BIOGRAD NA MORU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

OBAVIJEST O POČETKU UPISA KROZ SUSTAV E-GRAĐANI 2024./2025.

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru provesti će elektroničke upise preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica   https://gov.hr ).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica   https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 09. svibnja do 17. svibnja 2024. do 12.00 sati roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis.

Prijave za upis u kraći popodnevni obvezni Program predškole provoditi će se naknadno i roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Školski obveznici u 2024. /2025. su djeca rođena do 31. ožujka 2019. godine.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

  • pristup internetu,
  • posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (  https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti.

Za roditelje koji nemaju pristup računalu, omogućeno je računalo u vrtiću u pedagoškom kabinetu kojeg mogu samostalno koristiti od 09.00h do 12.00h svaki radni dan.

U slučaju poteškoća s korištenjem sustava za e-upise slobodni ste kontaktirati korisničku podršku na broj +385 1 6661 555 ili +385 1 6661 500 te putem e-maila  helpdesk@skole.hr .

Ova obavijest oglašena je na web stranici vrtića (www.dv-biograd.hr), oglasnoj ploči matičnog vrtića, oglasnoj ploči objekata u Zlarinskoj 10 i hotel Adria, te u lokalnim medijima.

Za upis djeteta u Vrtić, Korisnik usluge predaje (učitava datoteke u sustav e-upisi) :

Obveznu dokumentaciju:

  1. Popunjeni zahtjev za upis djeteta u Vrtić (e-Građani)
  2. Rodni list i domovnica djeteta (e-Građani)
  3. Potvrda o prebivalištu djeteta i roditelja (e-Građani)
  4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ne starija od 1 mjeseca, pdf)
  5. Preslika iskaznice imunizacije (pdf)
  6. Rodni listovi ostale djece u obitelji (e-Građani)
  7. Elektronički zapis o radno pravnom statusu Korisnika usluga (oba roditelja; e-Građani)


LISTA KRITERIJA ZA BODOVANJE

 

KRITERIJ

BODOVI

1.

Djeca s teškoćama u razvoju   sa nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela vještačenja

Direktan upis

2.

Dijete čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području općine/grada dječjeg vrtića i državljani su RH

10

3.

Dijete i samohrani roditelj odnosno dijete iz jednoroditeljske obitelji ima prebivalište na području općine/grada dječjeg vrtića i državljani su RH

10

4.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena

10

5.

Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem

10

6.

Djeca samohranih roditelja

10

7.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi je redoviti učenik ili student

8

8.

Dijete i samohrani roditelj koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (uz dostavu dokumentacije kojom se dokazuje status samohranog roditelja)

5

9.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen a drugi nezaposlen

5

10.

Dijete iz obitelji s teškim zdravstvenim stanjem člana koji živi u zajedničkom kućanstvu (teška bolest, invaliditet, teškoće u razvoju)

5

11.

Djeca čiji roditelji boluju od teža bolesti ili invalidnost (70% - invaliditeta), neizlječiva bolest

5

12.

Djeca iz jednoroditeljske obitelji

5

13.

Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata

5

14.

Dijete oba zaposlena roditelja/skrbnika/udomitelja koji su na dan objave natječaja za upis u radnom odnosu u trajanju od najmanje 3 mjeseca

3

15.

Djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata

3

16.

Djeca iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima

3

17.

Dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić

2

18.

Dijete živi u udomiteljskoj ili skrbničkoj obitelji

2

19.

Djeca iz obitelji s troje ili više djece

2

20.

Dijete blizanac

1

21.

Djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu

1

22.

Djeca iz obitelji s dvoje djece

1

23.

Djeca koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psiholog, logoped, edukator rehabilitator) za uključivanje u vrtić

1

24.

Djeca koja su zadovoljila kriterije za upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazila su se na listi čekanja

1

25.

Djeca kojima je odgođen upis u školu

1

26.

Djeca roditelja/skrbnika koji primaju dječji doplatak

1

27.

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

1

28.

Status podstanara, stan u nužnom smještaju

1

29.

Djeca koja imaju potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

0

30.

Inicijalni upitnik

0

31.

Iskaznica imunizacije-obavezna dokumentacija

0Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati !Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305