Image

Jaslička skupina

Program jasličke skupine

Jaslice su prostor koji je prilagođen za djecu jasličke dobi. To podrazumijeva dob od (navršene 1 - 3 godine). Naglasak je stavljen na sigurnost prostora, bez oštrih rubova, te prilagođenu visinu namještaja kako bi djeci mogli biti dostupni svi sadržaji.


Polazak djece u jaslice i odvajanje od roditelja za djecu je promjena koja iziskuje pripremu kako djeteta tako i roditelja. U tom smislu je vrlo bitna dobra suradnja i partnerski odnos svih dionika kako bi adaptacija bila što lakša i kraća.


Prije samog polaska u jaslice roditelji zajedno s djetetom obavljaju inicijalni razgovor sa pedagoginjom, edukacijskim rehabilitatorom i zdravstvenim djelatnikom, te se obavlja prvi roditeljski sastanak. Prilikom kretanja djeteta u vrtić roditelj neko vrijeme provodi u skupini s djetetom,radi lakše adaptacije. Odgojitelji svakodnevno izmjenjuju informacije s roditeljima, prate djetetov napredak i eventualnu problematiku. Također vrijeme provedeno u skupini se foto i video dokumentira, te po potrebi prezentira roditeljima, a odgojiteljima služi za kvalitetnije praćenje razvoja djeteta.

Image
Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305