Image

Kratki boravak predškole

Program predškole i priprema djeteta za školu

PROGRAM PREDŠKOLE I PRIPREMA DJETETA ZA ŠKOLU

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Sva djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. školski su obveznici u školskoj godini 2023./2024.

Djeca koja ne pohađaju vrtić zakonski su obavezna pohađati program predškole organiziran u vrtiću. Program predškole provodi se u trajanju od 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

Priprema za školu obuhvaća:

 • Vježbe koncentracije,
 • Poticanje razvoja koncentracije i pažnje (npr. igra memory, igre slikama na kojima dijete zapaža detalje, pronađi sličnosti i razlike, igre leti-leti, igra na slovo, na slovo, npr. Slovo M kao mjesec)
 • Razvijanje sposobnosti opažanja i proučavanja; npr. prometnih znakova, uočavanja promjena u prirodi…..
 • Jačanje pozitivne slike o sebi,
 • Stvaranje radnih navika,
 • Vježbe za predčitalačke vještine,
 • Aktivnosti za razvoj psihomotornih vještina (igre loptom, skakanje, penjanje, trčanje, vožnja bicikla, samostalno zakopčavanje odjeće i obuće…),
 • Vježbe grafomotorike,
 • Poticanje predmatematičkih vještina,
 • Poticanje emocionalne i socijalne kompetencije

Predvještine čitanja i pisanja

Predvještine čitanja i pisanja obuhvaćaju vježbe za razvoj prepoznavanja slova, slogovne analize i sinteze (da dijete može zvučno riječ rastaviti na slogove i iz slogova prepoznati riječ) i glasovne analize i sinteze (da dijete zvučno može rastaviti riječ na glasove i iz zadanih glasova prepoznati riječ). U programu predškole radit će se i vježbe poticanja grafomotorike pri čemu će se voditi računa o pravilnom hvatu olovke, odgovarajućem smjeru pisanja i pritisku olovke na papir.

Predmatematičke vještine

Osim predčitalačkih vještina, potrebno je poticati i predmatematičke vještine koje obuhvaćaju sposobnost djeteta da prepozna znamenke, broji do 10 i usvoji koncept broja. Osim toga kroz vježbe razvrstavanja (podataka i predmeta), uspoređivanja (predmeta i skupova), prepoznavanja uzorka i nastavljanje niza, praćenja niza i uputa, orijentiranja i organiziranja u prostoru, procjenjivanja veličine , količine i broja pripremat ćemo dijete za što lakše kasnije učenje matematike.

Emocionalna spremnost i socijalne vještine

O emocionalnoj spremnosti ovisi djetetovo zadovoljstvo i lakoća s kojom će se uklopiti u novu sredinu. Emocionalna stabilnost nam je potrebna za cijeli život pa se potiče od najranijih dana. Vi ste model svojoj djeci, u svakom kontaktu i interakciji s djetetom pruža Vam se mogućnost da djetetu pokažete i naučite ga emocionalne i socijalne vještine. U tome Vam mogu pomoći i neke igre.

Igre i aktivnosti kojima možete pomoći djetetu u razvoju socijalnih vještina i regulacije emocija:

 • Dovodite dijete u situacije u kojima je okruženo vršnjacima.
 • Zadajte mu scenarije raznih situacija koje će u igri i razgovoru s vama rješavati. Primjer: Marko i Luka igraju se lego-kockama. Ivan bi se igrao s njima. Što Ivan može napraviti da se uključi u igru? Što bi ti napravio da si na Ivanovom mjestu?
 • Čitajte s djetetom slikovnice koje se bave raznim situacijama u svakodnevnom životu djeteta (zdravlje, odnosi u obitelji, osjećaji, različita ponašanja….) Tijekom i nakon čitanja razgovarajte s djetetom o pročitanom (npr. Kako bi ti postupio da si se našao na mjestu tog dječaka ili djevojčice? Što bi učinio?)
 • U svakodnevnim životnim situacijama razgovarajte s djetetom o osjećajima. Važno je da ono prepoznaje i imenuje emocije tuge, ljutnje, straha i sreće. Možete mu zadati situacije u kojima treba prepoznati osjećaje kod drugih.

Igrajte igre:

 • Što kaže ovo lice (igra se s fotografijama iz časopisa, fotografijama ili crtežima lica koji pokazuju određenu emociju, dijete pogađa što osoba na slici osjeća, po čemu to zaključuje, priča nam što bi nam to lice ispričalo).
 • Memory s emocijama
 • Pantomima osjećaja (dijete izvuče karticu određene emocije i pantomimom odglumi osjećaj)
 • Društvene igre s pravilima – važno da ne pristajete na djetetove ideje o mijenjaju pravila s ciljem da ono pobijedi. Važno je da se dijete nauči nositi i s porazom.

Jedna od socijalnih vješta je i samostalnost djeteta. Koliko će dijete razviti samostalnost ovisi o odnosu roditelja prema djetetovim htijenjima i aktivnostima. Ako mnoge stvari obavljate umjesto djeteta, dijete će imati smanjenu sigurnost u sebe, manji interes za samostalno izvršavanje zadataka što će negativno utjecati na prihvaćanje školskih obveza i njihovo ispunjavanje.

Igre i aktivnosti koje potiču razvoj samostalnosti:

 • Razvoj samostalnosti kod djeteta najbolje je poticati u svakodnevnom životu i dnevnim aktivnostima primjerice dajući mu da složi svoju odjeću prije spavanja, pospremi pribor nakon jela. Dobro je da dijete ima sitna kućna zaduženja i da ne radite stvari umjesto njega.
 • Učite ga praktičnim vještinama kao što su otključavanje i zaključavanje vrata
 • Zajedno šećite do škole kako bi dijete naučilo put od kuće do škole.
 • Poučite ga pravilima ponašanja u prometu i na ulici, u trgovini i sl.

Preporučena literatura za roditelje:

 1. Biddulph, S. (2002), Tajna sretne djece. Mozaik knjiga: Zagreb
 2. Canter, L., Hausner, L. (2002), Domaća zadaća bez suza. Naklada Kosinj: Zagreb.
 3. Čudina-Obradović M. i sur. (2004) Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Tehnička knjiga: Zagreb
 4. Good, P. ( 1993), Kako pomoći klincima da si sami pomognu. Alinea:Zagreb.
 5. Humphreys, T. (2003), Samopouzdaje-ključ djetetova uspjeha u školi. Mozaik knjiga: Zagreb.
 6. Jull, J. (2008), Vaše kompetentno dijete. Naklada Pelago: Zagreb
 7. Longo, I. (2001), Roditeljstvo se može učiti. Alineja: Zagreb.
 8. Miljković, D.(1996), Pomozite svojoj djeci da razviju samopoštovanje. Tempo: Đakovo
 9. Miljković, D., Rijavec, M.( 2002), Bolje biti vjetar nego list, IEP: Zagreb.
 10. Ortner, G. (1998), Bajke koje pomažu djeci. Mozaik knjiga: Zagreb.
 11. Rečić, M.(1996), Odgoj u obitelji. Temposhop: Đakovo.
 12. Salk, L. ( 1996), Što dijete želi da roditelji znaju. V.B.Z.d.o.o.: Zagreb.
 13. Slunjski, E. (2013) Kako djetetu pomoći da – (p)ostane samostalno i odgovorno. Element: Zagreb
 14. Sullo, R. (1995), Učite ih da budu sretni. Alineja: Zagreb.
 15. Twentier, J. ( 1999). Pozitivna snaga pohvale. Mozaik knjiga.: Zagreb.

ŽELIMO VAŠEM DJETETU PUNO IGRE, RADOSTI I VESELJA U VRTIĆU!

Image
Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305