Za roditelje

Rad stručne službe

Roditelji su važan segment u cjelokupnom odgojno obrazovnom radu s djecom. Sudjeluju u radu Upravnog vijeća, tribinama, radionicama.Kroz roditeljske sastanke , a i svakodnevno mogu komunicirati sa odgojiteljima, psihologom o tekćim problemima, davati inicijative, sudjelovati u projektima.
Roditeljima koji prvi puta dovode djecu u vrtić pomažemo da zajedno prebrodimo fazu adaptacije

Što je to adaptacija?

To je period prilagođavanja djeteta na vrtić. Uspostavljanje socio-emocionalnih veza i komunikacije između odgojitelja, djeteta i roditelja. Adaptacija traje ovisno o djeci od nekoliko dana do nekoliko tjedana.


Kako olakšati prve dane u vrtiću?

-Roditelji trebaju odvojiti vrijeme za djetetovu postupnu prilagodbu
- uloga prijelaznog objekta je vrlo važna ( dozvoliti djetetu donošenje u vrtić drage igračke-lutke)
-postupno uvođenje u vrtić
-ne inzistira se na hrani i spavanju ako dijete odbija
-pokazivati strpljenje , nježnost
-stalno komunicirati sa djetetom

Moguće reakcije

plač, odbijanje hrane,grčevito držanje za majku, vrištanje, moguće je i povraćanje.
Dijete se osjeća samo, izgubljeno i bespomoćno. Kod djeteta se javlja separacijski strah- strah od odvajanja.
Vrlo često kao reakcija javlja se privremena tkz. regresija koja se očituje ponovnim mokrenjem u krevet, dijete koje je prohodalo opet puže, siše prst, traži dudu.To je privremeno stanje koje će nestati nakon adaptacije.


ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

Bitna zadaća je unapređivati komunikaciju svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu radi stvaranja uvjeta za organiziranje i unapređivanje dječjih aktivnosti glede zadovoljavanja njihovih razvojnih potreba.

Prema humanističkoj koncepciji rada potičemo dječju slobodu izražavanja svojih potreba, želja, inicijativa, te što kvalitetniju komunikaciju sa odgojiteljem.
Obogaćujemo život djeteta u vrtiću pluralizmom programa i ideja.


Nešto iz programa rada

Program radaDječji vrtića godinama sudjeluje na dječjem karnevalu u Biogradu. Od 1999. godine dječji vrtić pokreće projekt grupnih maski sa popratnim muzičkih programom i osmišljenom koreografijom. Tome su se pridružili i ostali susjedni vrtići.
Ove godine zbog snijega odgođen je odlazak djece na dječji karnevalić u Zadar.

Županijske svečanosti: "Dani kruha" smotra je tradicije , običaja uz zahvalu za plodove zemlje. Tih dana rade se projekti tematski osmišljeni projekti. Neki od projekata su: "Iz bakinog ormara" "Dječji radovi od brašna", "Dalmatinska kuća od kamena", "Maslina stablo života"

U zborniku radova "Živa Baština" sa znanstveno-stručnog skupa Zadar-Preko, 2002. godine prezentirana je narodna nošnja ovog kraja koju godinama vrtić koristi u svojima aktivnostima ( na završnim svečanostima, Danima kruha, Uskrsnim sajmovima.
Poslovi i zadaće stručnog suradnika pedagoga

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgojitelje, te društveno okruženje i ravnatelja, što taj posao čini izuzetno složenim.


DIJETE
Cilj: doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova življenja

Programske aktivnosti:

praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba djeteta
otkrivanje posebnih potreba djece
neposredan rad s djetetom (djecom) s posebnim potrebama (rizična, potencijalna i prolazne te trajnije teškoće), uključujući naprednu, darovitu djecu i dr.
obogaćivanje uvjeta života u vrtiću

ODGOJITELJ
Cilj: doprinos stručnoj kompetenciji odgojitelja usmjerenog na unapređivanje odgojne prakse u interakciji sa sustručnjacima i roditeljima

Programske aktivnosti:

pomoć odgojiteljima u procjenjivanju potreba djece i uvažavanju u makro i mikroorganizaciji odgojno obrazovnog procesa
pomoć u proširivanju stručnih spoznaja o razvoju, učenju, komunikacijskim procesima i posebnim potrebama djeteta u transakcijskom procesu, a ne samo transmijskom
motiviranje i rad s odgojiteljima u uvođenju inovacija u metodici rada s djecom u integracijskom pristupu
podrška i pomoć u većoj interakcijski s roditeljima i obogaćivanje novim mogućnostima
podrška i pomoć u korištenju raznih čimbenika u obogaćivanju programa skupine i vrtića te popularizaciji i afirmaciji odgojitelja, vrtića i predškolskog odgoja u cjelini
pomoć u vođenju funkcionalne i racionalne pedagoške dokumentacije


RODITELJI
Cilj: jačanje roditeljske funkcije i podrška roditeljima te zajednička suodgovornost za razvoj djeteta te razvijanje povjerenja u odgojitelja i vrtić

Programske aktivnosti:

pomoć i podrška u izboru program za dijete
pomoć u prevladavanju adaptacijskih problema i uključivanje u odgojno-obrazovni proces u dogovoru s odgojiteljem
omogućavanje i poticanje da utječu na program skupine glede tradicije i obiteljskih običaja, u dogovoru s drugim roditeljima
informiranje roditelja o životu u vrtiću i prikupljanje različitih podataka s dopuštenjem roditelja o svrsi korištenja
uključivanje roditelja u dinamično djelovanje malih skupina roditelja, ovisno o sličnosti problema u odgoju, posebnih potrebama djeteta
interakcija s roditeljima u svim etapama djelatnosti vrtića, od priprema do vrednovanja rezultata
uključivanje roditelja u aktivnosti kojima se namjerava poboljšati uvjete rada vrtića, njegov društveni status, humanitarne akcije i dr.

DRUŠTVO
Cilj: utjecaj na prihvaćanje i uvažavanje stavova o djetetu i ulaganju društva u strateški vrlo značajnog subjekta razvoja društva

Programske aktivnosti:

povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima iz neposrednog okruženja vrtića i šire
uključivanje okruženja vrtića u razvoj novih djelatnosti vrtića – programa, inovacija i dr.
izvješćivanje i prezentiranje dostignuća vrtića u ostvarivanju društvenih opredjeljenja i na stručnom planu popularizacija dostignuća odgojne prakse stručnim materijalima u stručnoj periodici, savjetovanjima, seminarima i dr.


RAVNATELJ
Cilj: podrška stručnim argumentima i pomoć u pedagoškom odlučivanju i rukovođenju

Programske aktivnosti:

rad na pripremama plana i programa vrtića
pomoć u organizaciji rada prema potrebama primjerene organizacije odgojno-obrazovnog procesa i poboljšavanja kvalitete življenja djece i odraslih u vrtiću
pomoć u praćenju, raščlambi i vrednovanju rezultata rada vrtića te izvješćivanju
suradnja u osmišljavanju različitih aktivnosti vrtića i okruženja s kulturnim i stručnim djelatnicima – otvaranju vrtića u svojem okruženju

Bitne zadaće rada pedagoga definiraju se Godišnjim planom i programom rada za svaku pedagošku godinu, a vezane su uz određeni segment djelatnosti koji se želi unaprijediti. Pedagog kao „specijalist opće prakse“ je ona osoba u odgojno-obrazovnom sustavu koja mora puno znati, htjeti moći i činiti, i to prije drugih čimbenika. Mnoštvo sadržaja njegova rada zahtijeva punu predanost i lojalnost svojoj ustanovi i sustavu uopće.

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA