Tatamatijada

Projekt je započeo prije 8 godina, točnije u siječnju 2010. godine u dječjem vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru, i svake godine u siječnju je završnica projekta nazvana „Tatamatijada“

Ideju i osmišljavanje projekta na nivou cijele ustanove, dala je ravnateljica dječjeg vrtića Biograd Esma Brzić, vođena željom da se Božićno vrijeme posveti dvotjednom projektu podrške obitelji i osvješćivanju roditelja o važnosti igre sa svojom djecom, kao i kvalitetnog provođenja vremena sa njima u zajedničkom druženju.

Teme vezano za Obitelj provlače se sukladno kurikulumu vrtića kroz odgojno obrazovni rad tijekom cijele godine pa dijete uči o Obitelji kroz tekstove, kazališne predstave, pjesme i igru. Međutim , praktično dovođenje roditelja u kontekst zajedničke igre i potaknuta pitanjem kako povezati i tate i mame ravnopravno u segmente projekta „ Recimo DA obitelji“, motiviralo je ravnateljicu da osmisli završnicu projekta kao jedno zajedničko duženje kroz igre. Osmislila je ime i logo igara na Tatamatijadi: Male igre za velike i veliko srce za male.

(Autor : Esma Brzić)

Tijek igara:

Ekipe roditelja vođeni odgojiteljicama, takmiče se u igrama za djecu i brane boje svoje skupine.

Svaka skupina ima svoju takmičarsku boju, pravila, sudce, a djeca i mame osmišljavaju kako navijati za svoje tate ,pa u organiziranim radionicama kroz tjedan pripremaju navijačke rekvizite. Igraju se bojama, materijalom i riječima. Svaka skupina svoj dio tribina pretvori u boju svoje skupine kao i poligon za vesele poruke. U vremenu koje mora biti optimalno da ne zamori djecu, tate se takmiče u 5 igara : Slaganje puzzli na parketu, sakupljanje ping pong loptica u boji, puhanje balona, pogađanje životinja po zvuku ( glasanju), te zajednički ples sa balonima tata i mama.

Na kraju „Tatamatijade“ roditelji se poslože u nizu, a djeca ih darivaju medaljom ( svako dijete svome tati stavlja medalju oko vrata).

Ove godine na 8 Tatatmatijadi , vrtić je poklonio roditeljima i časopis Dijete i roditelj koji se aktualno uklopio u ovakvo događanje.

Što smo naučili kroz 8 godina:

Naučili smo kako dobre vrijednosti poticati i kako hrabriti roditelje. Zadovoljavamo potrebu djece i poticanje pozitivnih emocija između roditelja i djece. Povezujemo i rastavljene roditelje te vidimo da i njih to raduje. Promičemo važnost obitelji kao temelj zajednice za zdravi rast i razvoj djece.

Potičemo pravilan odnos prema samohranim roditeljima te drugim kompleksnim situacijama vezano za gubitak roditelja. Osvješćujemo roditelje u potrebi stvaranja partnertskih odnosa sa predškolskom ustanovom u zajedničkom cilju, a to je odgojiti sretnu djecu i poticati njihov razvoj.

Naučili smo kao kolektiv biti ustrajni, dobri timski radnici, vjerovati u ostvarenje cilja kroz proces koji traje . U radionicama sa odgojiteljima, djecom i roditeljima potičemo kreativnost, suradničke vrijednosti, partnerski odnos sa djecom, potičemo stvaralački duh i dajemo djeci važnost da izrastu u zdrave ljude.

Motiv za nastavak:

Na Tatatmatijadi svi su pobjednici. Radost na licima i tata i djece kada im uruče medalju sa logom vrtića, cilj su i vrhunac takvog događanja.Svi smo puni divnih emocija koje su garancija da će se i iduće godine tate odazvati na Tatatmatijadu.

Tatamatijada ima i svoju himnu koja u svojoj zadnjoj strofi nosi jednu univerzalnu poruku vezano za ovaj projekt:

(…) Kad se naše tate združe
Pa nam djeci ruke pruže,
Ta će snaga bilog grada
biti ponos BIOGRADA.

(Tekst himne: Esma Brzić)

Medijska popraćenost

O „Tatamatijadi“ su pisale Školske novine (br 12 iz 2010 godine) kao jedinstvenom projektu dječjeg vrtića Biograd „Kako osnažiti odnos roditelj-dijete“

Isto tako svake godine lokale i regionalne novine poprate događanja sa Tatatmatijade, a ove godine je i HTV, objavila kratku reportažu, na kojoj je Gradonačelnik grada Biograda g-din Ivan Knez, dao intervju. Projekt je prikazan i u časopisu „Roditelj i dijete„

Lokalna sredina prepoznala je važnost projekta koji okuplja oko stotinjak roditelja pa ,Grad Biograd tradicionalno sa Tatamatijadom završava program Obilježavanja Dana Grada Biograda.

Sudci su aktivni sportski treneri Grada Biograda ( Leo Zorica, Danijel Duvnjak ),. Prve igre vodio je Niko Tomić uvaženi nogometni sudac iz Biograda kao i mnogi volonteri. Uz voditelje –novinare voditeljicu tu su volonteri koji su nam od velike pomoći. Za glazbeni dio uključujemo vanjske suradnike, a u pauzi između igara uključujemo mažoretkinje Grada Biograda koje upotpunjuju program uz nastupe djece vrtića Biograd.

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ -MAŽURANIĆ, BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA