Mala kuharica

Projekt "Prehrana ribom je važna, da djeca budu jaka i snažna"

Dječji vrtić "Biograd dobio je 2020. godine sredstva za provedbu projekta pod nazivom: Projekt "Prehrana ribom je važna, da djeca budu jaka i snažna"

Projekt je u okviru mjere III.3. "Provedba strategije lokalnog razvoja" Ministarstva poljoprivrede RH, Uprave ribarstva, a proveo se putem FLAGA "Lostura" iz Biograda na Moru, u okviru mjere 1.2., "Poticanje potrošnje ribe u vrtićima". Naziv projekta je: "Prehrana ribom je važna, da djeca budu jaka i snažna".

Projekt u iznosu od 180.909,75 kn financiran je sredstvima Europske unije u iznosu od 85%, i 15% sredstvima Republike Hrvatske.

Motiviranje djece za što većom konzumiranjem ribe i ribljim proizvoda, zahtijeva posebnu brigu stručnog tima vrtića. Suvremeni način života doveo je do različitih prehrambenih navika kako roditelja tako i djece. Uvođenje novina u prehranu djece ranog uzrasta iziskuje poticanje savjesti svih dionika važnosti ribe i ribljih proizvoda za zdravlje djece, kao i metodičke pripreme stručnih radnika u odgojno obrazovnom radu s djecom ranog i predškolskog uzrasta.

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ -MAŽURANIĆ, BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA