Povijest vrtića

O nama - Povijest

Dječji vrtić u Biogradu na Moru započeo je s radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković . Osnivač je bila tadašnja Skupština općine Biograd na Moru . U svom sastavu do 1994. godine ima područne vrtiće:

  • odjeljenje Sv. Filip i jakov ( dvije skupine )
  • odjeljenje Pakoštane ( jedna skupina)

 

1994. godine, osnivanjem mreža općina, iz sastava vrtića Biograd izdvojili su se područni objekti.

Preustrojem i usklađenjem sa zakonom 1996. godine Dječji vrtić mijenja ime u Dječji vrtić "Biograd" čiji je osnivač Grad Biograd na Moru.

Dječji vrtić "Biograd" tada je imao tri odgojne skupine ( dvije u primarnom programu i jedna u kratkom poslijepodnevnom programu ( igraonica sa intenzivnom pripremom za školu) .

2004. godine Dječji vrtić " Biograd " dogradnjom dobiva tri dodatne skupine za primarni program od kojih su dvije jasličke skupine, kao i zbornicu i ured za stručnu službu. Matični objekt dječjeg vrtića tada broji 5 skupina u primarnom 10. satnom programu.

2010. godine počinje s radom područni objekt sa dvije skupine za primarni program u ulici Paška 1.Biograd na Moru.

2017. godine, prenamjenom prostora u matičnom objektu Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru, otvorena je posebna skupina za djecu s teškoćama iz spektra autizma u sklopu primarnog programa kao doprinos poticanju inkluzije i stvaranju uvjeta za stručnu i vršnjačku podršku djeci s teškoćama. Program vode edukacijski rehabilitator i odgojitelj.

Od 15. studenog 2018. godine u sastavu vrtića Biograd je i objekt Adria ( objekt u najmu), A. Šenoe 42.Biograd na Moru, sa jednom odgojnom skupinom u primarnom programu.

Od 1. rujna 2019. godine, otvara se jedna mješovita skupina u primarnom programu unutar matičnog objekta.

Danas je u vrtiću upisano ukupno u tri objekta 186 djece u tri programa: 10. satni primarni program s integriranim programom ranog učenja engleskog jezika, poseban program za djecu s teškoćama iz spektra autizma i kratki program pripreme za školu

10. satni primarni program: 8 skupina

Kratki program : 2 skupine

Programa za djecu s TSA: jedna skupina

U vrtiću rade: ravnatelj, 20 odgojitelja, pedagog, psiholog, zdravstvena voditeljica, 4 radnika u kuhinji , 5 spremačice i 2 kućna majstora.

Radno vrijeme

Pon - Pet (6:30 – 16:30)

Adresa

Marina Držića 1, Biograd na Moru

Radno vrijeme uprave

Pon – Pet (8:00 – 15:00)
Mob: 099/282-8759

Telefon & E-mail

Tel / fax: 023/386-128
Tel: 023/383-305
djecji.vrtic.biograd@gmail.com

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA