Novosti

Poštovani roditelji,

S obzirom da ste korisnici naših usluga , odnosno da smo vezani zajedničkim radom u interesu Vaše i naše djece , želimo razvijati pozitivne suradničke i i partnerske odnose . Pedagoška načela vode se jačanjem takvih odnosa kroz različite aktivnosti. Pozivamo Vas na suradnju, na doprinos ulaganju u najvažniji segment roditeljstva , a to je vrijeme koje će te pokloniti svom djetetu . Vrijeme koje zajednički posvećujemo djeci je vrijeme koje se nikada više nemože nadoknaditi.

Vrtić je odgojno obrazovna ustanova prema humanističkoj koncepciji koja promiče razvojno primjerenu praksu . Roditelji su dio kurikuluma i naša su snaga. Dijelove kurikuluma možemo zajednički kreirati i zato nam treba vaša suradnja, da na slobodan, inovativan i neopterećen način budete dio uloga u vrijednost odgoja djeteta kojim se zajednički bavimo.

- Želimo između vrtića i roditelja stvarati odnos sigurnosti i povjerenja

- Dječji vrtić je mjesto gdje se zadovoljavaju potrebe svih činitelja odgojno obrazovnog procesa

- Pozivamo Vas da dostavljate prijedloge za zajedničke aktivnosti, zajednička druženja, učenje o temama koje Vas zanimaju i vesele.

- Očekujemo Vaše prijedloge i sugestije,

- Očekujemo vašu refleksiju na rad ( ispred svake sobe su bilježnice u kojima možete bilježiti svoje ideje, sugestije i viđenja).

- Prihvaćamo i pohvalu i kritiku i vidimo to kao poticaj za napredak i zato želimo vaše mišljenje.

- Djeca osjećaju emocije roditelja i odgojitelja zato trebamo imati povjerenje jedni u druge i međusobno se podržavati

- Pozivamo roditelje na otvoren dijalog i pozitivnu komunikaciju

- O odgoju djece se uči – jačanje roditeljskih kompetencija

- Odgojitelji, stručni suradnici i svi zaposlenici vrtića i dalje o tome uče.

- Nitko sam ne zna sve odgovore na sva pitanja.

- Odgovori stručnjaka se razlikuju, a roditelj je taj koji bira.

- Samo oni koji griješe dokazuju da rade. Svi griješimo, ali je važno da iz grešaka učimo i ne ponavljamo ih.

- Oni koji misle da sve znaju obično znaju jako površno i malo.

- Dječji vrtić je mjesto gdje se susreću različite kulture obitelji sa kojima se treba zajednički pronalaziti put podrške svakom djetetu ponaosob.

- Svako dijete je jedinka za sebe . Roditelj i odgojitelj o tome trebaju razgovarati.

- Tražite od odgojitelja vrijeme za sebe, vrijeme za razgovor o Vašem djetetu . Odgojitelji to od Vas očekuju.

- Podijelite sa nama svoja iskustva vezano za odgoj.

- Podijelite sa nama svoje misli i strahove. Zajednički ćemo pronaći rješenje.

- Roditelj nije birao svoje dijete. Dijete je dar i moramo ga prihvatiti sa svim osobnostima.

- Djeca uče kroz igru i zato se i odgoj i obrazovanje uspostavlja i nadograđuje kroz

- Dijete ima svoje vrijeme ( razvojnu fazu) koju trebamo poštivati. Nisu sva djeca u isto vrijeme u istoj razvojnoj fazi.

- Svaka situacija koja izgleda trenutno nepovoljno za dijete može biti poticaj za socijalni razvoj, i to je prilika za razgovor sa odgojiteljem i ostalim stručnim radnicima.

- Naš vrtić pruža Program podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu – ciklus radionica „Rastimo zajedno“

- Vrtić ima klub roditelja – Rastimo zajedno (oblik kontinuirane podrške roditeljima koji su bili sudionici Programa radionica.

- Vrtić organizira radionica za očeve koje vode pedagoginja i odgojiteljica.

- 20. siječnja 2019, imat ćemo zajedničku desetu po redu „TATAMATIJADU“. Možete dati prijedloge za grupne igre. Radujemo se zajedničkom druženju kao i djeca. Projektom „ recimo Da obitelji“ šaljemo poruku djeci da je zajedništvo važan segment u odrastanju i životu. Djeca uče da smo dio zajednice kao i o vrijednosti obitelji bez obzira kakva je ta obitelj ( tradicionalna, ili rastavljenih roditelja, proširene obitelji itd…). Sve obitelji su vrijedne i dio su života svakog djeteta.

- Učimo se prihvaćati jedni druge. Svaki čovjek ima svoje vrijednosti. Takvu poruku šaljemo i djeci.

- Jedna od važnijih segmenata u radu sa djecom je SURADNJA SA RODITELJIMA. Ono što zajednički stvorimo u odgoju djeteta je temelj na koji je kasnije puno lakše raditi na nadogradnji, zato sudjelujte aktivno u odgoju sa odgojiteljima.

- Nepostoji recept za dobar odgoj, ali postoji put kojim želimo ići.

- Odgojitelji nemaju „čarobni štapić“ za odgoj. Odgojitelji imaju PROCES koji djeluju u najboljem interesu , a kroz zajedničku suradnju SA RODITELJIMA mogu postati i ČAROBNJACI !

Zato:

- Dijelit ćemo sa Vama misli poznatih stručnjaka koji se bave razvojem djece

- Pozivat ćemo Vas na formalna i neformalna druženja, izlete prema zajedničkim idejama

- Pozivat ćemo Vas na manifestacije koje smo zajednički pripremali

- Organizirat ćemo radionice koje ste odabrali

- Vjerovat ćemo da zajednički MOŽEMO POMICATI GRANICE

Dječji vrtić Biograd

Previous Next

Početkom nove pedagoške 2018/2019. godine, uz standardne grupe djece u biogradskim vrtićima započela je s radom i jedna specifična skupina. Rijetki su vrtići koji se mogu pohvaliti da skrbe i o djeci s poteškoćama u razvoju, a u ovom slučaju riječ je o teškoćama iz spektra autizma.
Naime, biogradski dječji vrtić bio je protekle godine pilot projekt u toj domeni, a nakon iskazanog kvalitetnog rada i uspješnih rezultata, dobio pohvale, te slijedom toga i sve suglasnosti za  daljnji rad. Tako da ove pedagoške godine projekt postaje stalan i redoviti program biogradskog vrtića.
Je li program već zaživio u praksi i s kakvim se poteškoćama suočavaju voditelji i odgojitelji pitali smo Tinu Colić edukacijskog rehabilitatora u biogradskom vrtiću. Imam praksu u radu s djecom s teškoćama u školi po posebnim uvjetima, tako da mi i rad s ovom skupinom nije nepoznat ni stran. Valja kazati kako se poremećaji autističnog spektra odnose na širok spektar poremećaja rane dječje dobi, a najprije ih uočavaju roditelji. Najčešće karakteristike poremećaja su u području verbalne i neverbalne komunikacije uz prisutnost suženih i repetativnih, odnosno ponavljajućih oblika ponašanja. Sam pojam „spektar“ odnosi se na široku lepezu simptoma, vještina i razina teškoća u svakodnevnom funkcioniranju, od kojih neka djeca mogu u potpunosti obavljati aktivnosti svakodnevnog života, dok drugi zahtijevaju značajniju razinu podrške. Rekli smo da su roditelji ti koji najčešće uoče prve znakove poremećaja i to najčešće već u prvim godinama života. Stoga je jako važno da se na vrijeme reagira, jer rano otkrivanje i uključivanje u program pomaže djetetu da stekne određene socijalne vještine i samostalnost. Stoga je prednost ovakvog programa u vrtiću upravo idealna jer omogućuje vršnjačku potporu koja je vrlo bitna jer upravo ona potiče socijalnu komunikaciju, te pomaže uspostavi boljih odnose s okolinom i stvaranju prijateljstava.
U sklopu četverosatnog programa koji obuhvaća grupni i individualni rad potičemo razvojna područja, komunikaciju, socijalnu interakciju, brigu o sebi, kao i motorički razvoj, a sve to kroz igru i program prilagođen za svakog od njih, jer svako dijete ima edukacijski individualiziran program prema njegovim potrebama i interesima.
Prostor za rad također je posebno opremljen, odnosno prilagođen njihovim potrebama, a u tom okruženju i uz alate koji su im na raspolaganju, koje oni prepoznaju i s kojima se služe oni se osjećaju sigurnije.
Drago mi je što su me ovi mališani koji su iznimno su nježni i osjetljivi prihvatili, a svakodnevni i najmanji pomak raduje nas, kao i njihove roditelje, jer te male pomake najčešće jedino mi i primjećujemo. Dug je put do integracije s ostalom djecom no trud, volja i ljubav čine čuda, zato nikada ne treba gubiti nadu, kazala je Tina Colić.
Ova djeca u biogradskom vrtiću sretna su što imaju mogućnost za stručnu pomoć, jer kao što je poznato mnogi roditelji djece s takvim teškoćama nemaju tu mogućnost, te svoju djecu moraju voziti u kilometrima udaljenija mjesta kako bi se uključila u program.
Biogradski dječji vrtić i Grad Biograd koji je podržao ovu inicijativu zaslužuju svaku pohvalu, kazali su nam neki od roditelje mališana koji su u ovoj skupini biogradskog vrtića. J.F.

Previous Next

Jedan od iznimno značajnih programa koji se ove godine provodi u biogradskom dječjem vrtiću jeste  program posebne skupine za djecu s teškoćama iz spektra autizma.
Rijedak je to program i malo je predškolskih ustanova koja ga provode, kazala nam je Esma Brzić ravnateljica biogradskog dječjeg vrtića. Ovaj projekt započeo je u našem vrtiću u rujnu protekle godine kao pilot projekt. Bio je to izazov za nas jer njegov humani cilj opravdava svaki trud koji smo uložili u njegovu realizaciju, kazala je ona. Njegov temeljni smisao je da se djeca s poteškoćama inkluzivno uključe u redovni program kroz posebnu skupinu. Da bi projekt uspio, viziju je trebalo pretvoriti u praksu, za što je bilo potrebno obaviti proceduru koja nije ni malo jednostavna. No, zahvaljujući upornosti ali i podršci osnivača Grada Biograda na Moru i razumijevanju gradonačelnika Ivana Kneza, te pribavljenih ostalih suglasnosti poput one iz ministarstva, kao i podrške svih djelatnika vrtića, krenulo se u završnu realizaciju projekta. Nije bilo lako pronaći edukacijskog rehabilitatora, te dva odgojitelja posebno educirana i senzibilizirana za rad s takvom skupinom, no uspjeli smo i tome, te od ove pedagoške godine ovaj projekt više nije pilot, već stvarni projekt  odobren od resornog ministarstva RH, a rad u njemu provodi se prema visokom europskim standardima.
Njegova vrijednost je u tome što se odvija unutar ustanove jer je i vršnjačka podrška itekako bitna. Program se trenutno provodi sa skupinom od petero djece, svakodnevno od 8 do 12 sati, a vodi ga edukacijska rehabilitatorica Tina Colić s još dvije odgojiteljice.
Prostor za rad ove skupine u dječjem vrtiću opremljen je svim suvremenim pomagalima  gdje je sve prilagođeno njihovim potrebama, boljem razumijevanju i ugodnom okruženju. Svakako valja naglasiti da je početkom godine taj biogradski projekt predstavljen kao primjer dobre prakse na HURID-u u Zagrebu, što je svakako veliko priznanje biogradskom vrtiću i gradu Biogradu na Moru.
Jednako tako raduje i činjenica što  veliku podršku projekt dobiva sa svih strana, a posebno zanimanje pokazuju i roditelji mališana kojima bi rad u takvoj skupini bio nužan i koristan, jer osnovna pedagoška vrijednost i smisao ovog projekta je mogućnost inkluzije, točnije procesa integracije djece s manjim teškoćama u razvoju u redovan proces odgoja i obrazovanja, kazala nam je ravnateljica Brzić. J.F.

Previous Next

Nakon ljetne pauze s radom je započela i nova pedagoška godina u dječjim vrtićima „Biograd“. Ove godine u  dva dječja vrtića, onog matičnog u ulici Marina Držića i područnog u Paškoj ulici, biti će ukupno 137 polaznika.
Naime, za ovu pedagošku godinu podnijeto je 75 zahtijeva za upis u jasličnu i mješovite skupine, a bilo je na raspolaganju svega 13 slobodnih mjesta. Od toga u jaslicama sedam, u mješovitim skupinama svega 5 mjesta i to u područnom vrtiću u Paškoj ulici, dok u matičnim vrtiću „Biograd“ nije bilo niti jedno slobodno mjesto, kazala nam je Esma Brzić, ravnateljica vrtića. Stoga se pokušava iznaći rješenje za neupisanu djecu, te je u tijeku „traženje“ prostora gdje bi se privremeno smjestila grupa predškolaca, a da on koliko toliko zadovoljava propisane standarde.
Stoga je vrtić u suradnji s Gradom i gradonačelnikom Ivanom Knezom angažirao na traženju adekvatnog prostora, a čini se da će to realizirati u dogovoru s hotelom „Adria“. No, na žalost i tamo će se moći smjestiti samo jedna skupina djece, a to još uvijek neće zadovoljiti sve potrebe za smještaj djece u vrtić koje su iskazane u gradu Biogradu. Za neko trajnije rješenje Grad Biograd je također obećao osigurati proširenje vrtića odnosno dogradnju jedne prostorije u matičnom vrtiću, a već ovih dana trebali bi započeti radovi.
Sa smještajem jedne skupine u hotelu Adria i jedne skupine u dograđenoj prostoriji matičnog vrtića, grad Biograd zadovoljio bi oko 80% potreba za smještaj djece u vrtiće. Kao trajnije rješenje predviđa se proširenje i adaptacija vrtića u Paškoj ulici, a što bi bilo nužno što prije realizirati obzirom na narasle potrebe u našem gradu.
Inače rad u vrtiću počeo je po ustaljenom redu, a kako je još uvijek lijepo i sunčano vrijeme djeca se raduju igrama u dvorištu vrtića ali i onima izvan vrtića koji su dio našeg odgojnog programa, kazala je ravnateljica Esma Brzić.J.F.

Početak rada skupine u hotelu Adria, odgađa se do ishodovanja potrebne dokumentacije vezano za početak rada.

O početku rada roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA